Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Basseng

I Barnehage1 avd. Nøtteliten har vi et eget plaskebasseng som blir flittig brukt blant alle barna i avd. Nøtteliten og avd. Strand. Her får barna vanntilvenning gjennom leik i vann med de andre barna.

Dyra i barnehagen

I avd. Strand har vi mange dyr, som for eksempel hester, geiter, høner, kaniner og vaktler. Disse får daglig mat og stell. Avd. Nøtteliten kommer også på besøk for litt dyrekos, i tillegg til at de har egne hester som går på Kolvereid fra våren og til høsten for stell og ridning,