Basseng

I Barnehage1 avd. Nøtteliten har vi et eget plaskebasseng som blir flittig brukt blant alle barna i avd. Nøtteliten og avd. Strand. Her får barna vanntilvenning gjennom leik i vann med de andre barna.